നീതിക്കായി

on 16th Mar 2017 by Admin MOC

സ്ത്രീകൾക്കുനേരെ ഉള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും CA വിദ്യാർഥി മിഷേൽ ഷാജിയുടെ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഡ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ദോഹ യുവജനപ്രസ്ഥാനഅംഗങ്ങളും മർത്തമറിയം സമാജാഅംഗങ്ങളും  നാളെ 17/4/2017  11 മണിക്ക് പള്ളി അംഗണത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്നു.

Older Article

Obituary

March 08, 2017

0 Comments

Add your comment

CAPTCHA ImageRefresh Image